Novinky v časech rybolovu na Mimopstruhových revírech

Povolené doby lovu ryb na mimopstruhových revírech od 1. dubna 2018
duben – září: od 4 do 24 hodin
říjen – březen: od 5 do 22 hodin

Pramen: Sbírka zákonů č. 25/2018 Sb., částka 14, novela vstupuje v účinnost
1. dubna 2018.