Český Rybářský Svaz (ČRS) přechází na Rybářský Informační Systém (RIS)!!! 

Hlavní změny při výdeji povolenek:

  • Naskenování čárového kódu z členské legitimace, aktivace člena v systému.
  • Vložení státního rybářského lístku člena (ev.č., platnost, místo vydání), to samé platí při uplatnění slevy ZTP (ev.č, platnost) popřípadě studentské slevy (ev.č. ISIC, platnost).
  • Členská známka se nevylepuje, po zakoupení je vložena do systému (termín do 30. dubna 2024).
  • Odpracování členských povinností (brigád) se taktéž nezapisuje do členské legitimace. Po odpracování či uhrazení finanční hotovosti je zaevidován v systému. Zproštění brigád je v systému přednastaveno.

Vracení povolenek z roku 2023

Pro urychlení a zjednodušení výdeje povolenek a známek vracejte do schránky na Rybářském domečku v zalepené obálce nadepsané jménem a příjmením povolenku společně s členskou legitimací (legitimaci odevzdejte i v případě zakoupení známky) a kopií státního rybářského lístku (v případě vložení originálu neručíme za ztrátu). Členská legitimace Vám bude vrácena při výdeji objednávky.

MÍSTO VÝDEJE: RYBÁŘSKÝ DOMEČEK (Na Bělišti 448/24, Čáslav naproti rybníku Zemánek) – zde bude jediný přístup do systému!!! 

Prodej členských známek, povolenek a placení brigád na rok 2024 bude realizován po závazném objednání přes email naší organizace – rybaricaslav@seznam.cz , realizovány budou jen kompletní objednávky!!! Využijte objednávky více členů na jeden email.

Výdeje povolenek leden 2024 v době 17.00 – 19.00hod.:

S objednávkou: každou druhou středu 3, 17, 31.

Bez objednání: každý čtvrtek 4, 11, 18, 25 (počítejte 5-10 minut na každého jednotlivce, frontu neovlivníme, konec výdeje vždy v 19.00!).

Podmínkou pro vydání povolenky v plánovaném termínu je odevzdání povolenky a členské legitimace do schránky na Rybářském domečku do 15. 1. 2024.

Další termíny 14 a 28 únor , 13 a 27 březen, poslední výdej 24. dubna 2024 vždy od 17.00 do 19.00 hodin.

Můžete se objednat a nebo přijít bez objednání!!!

Pokud se rozmyslíte a chcete další požadavek – postup je stejný – nová objednávka přes internet a znovu vhodíte do schránky členskou legitimaci v obálce s jménem a příjmením!!!

Vzor objednávky:
Dospělý, 358, Martin Novák, 13. 5. 1987, 45 let, místní, krajskou či celosvazovou povolenku, známku, zaplacení brigád.
Vše v jednom řádku za sebou!!! Nic navíc neuvádějte, komplikujete zpracování Vaší objednávky!!!
Vysvětlivky pro objednávku:
Věkové rozlišení: dospělý, mládež (do 18-ti let) nebo dítě (do 15-ti let)
Evidenční číslo člena (je to číslo vlevo vedle fotografie v členské legitimaci)
Jméno, příjmení, datum narození, věk
Co požadujete: členskou známku, typ povolenky (uvést možné cenové slevy – ZTP, mládež do 18-ti let, věk 70 +), placení brigád, brigády splněny, nebo osvobozen od výkonu brigád.

Pokud nebudou uvedeny kompletní údaje objednávky, požadavek nebude realizován!!! Nic navíc neuvádějte!

Postup při prodeji:
ČASOVÉ ÚDAJE PRODEJE, CELKOVÁ ČÁSTKA  A SEZNAM OBJEDNANÝCH PŘES INTERNET JE UVEDEN  NA KONCI TOHOTO ČLÁNKU V TABULCE!!!

PROSÍME O DODRŽENÍ ČASU, TAK, ABY NEVZNIKALA FRONTA.

PROSÍME O ZAPLACENÍ PŘESNÉ CENY, KTERÁ JE UVEDENA V POZNÁMCE, TAK, ABY NEBYLO NUTNÉ VRACET PENÍZE ZPĚT!!! 

Ceny povolenek, známek a brigád na rok 2024:  

ČRS z. s., MO Čáslav – Revír Místního Významu (RMV)

Dospělí:

Známka 700,- Kč
MP  2 000,- Kč
MP – ZTP a 70+          1 500,- Kč
MP – hostovací 3 500,- Kč
Brigády 1 500,- Kč 

Mládež:

Známka 300,- Kč
MP  1 100,- Kč      
MP – hostovací 1 900,- Kč
Brigády 800,- Kč 

Děti:

Známka 150,- Kč
MP  500,- Kč      
MP – hostovací 1 000,- Kč

Ceny územních povolenek na rok 2023: https://semax.crs-sus.cz/soubory/ceny-uzemnich-povole-20231031-150836.pdf

Ceny celosvazových povolenek na rok 2023: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/ceny

Dospělí od roku 1959 a méně jsou osvobozeni od plnění členských povinností (brigád). 

Informace na čísle: 
Michal VLACH – 737 427 369  
Ing. Martin BOROVSKÝ – 601 579 873
Ing. Jiří ČEJKA – 728 857 619
Jiří PECHAR – 777 177 181

Informace naleznete také ve vývěskách na adrese:
Jana Karafiáta 177/8, Čáslav
Na Bělišti 448/24, Čáslav 

Na základě dohody na čísle 737 427 369 bude možnost zakoupit Hostovací povolenku na Revír místního významu a Třídenní a Desetidenní povolenky pro Středočeský územní svaz do 31.8. 2024.

Těm, co odevzdají nevyplněný Sumář úlovků a docházek, bude účtován poplatek za vyplnění 300,- Kč. Na Celosvazových povolenkách se Sumář úlovků a docházek nevyplňuje!!!

Výdej povolenek 27. 3. 2024

P.č. Datum Čas výdeje Příjmení Poznámka
1. 27. 3. 2024 17:00 – 17:02 Zajíc

Bobek

4 200,- Kč

650,- Kč

2. 27. 3. 2024 17:02 – 17:04 Kunášek

Procházka

3 900,- Kč

2 400,- Kč

3. 27. 3. 2024 17:04 – 16:06 Pospíšilová

Peroutka

3 850,- Kč

5 350,- Kč

4. 27. 3. 2024 17:06 – 16:08 Mladý

Cukr

8 700,- Kč

1 900,- Kč

5. 27. 3. 2024 17:08 – 17:10 Pošík 300,- Kč
6. 27. 3. 2024 17:10 – 17:12 Bláha

Kasal

5 350,- Kč

5 350,- Kč

7. 27. 3. 2024 17:12 – 17:14 Zrucký

Zrucká

Zrucká

3 900,- Kč

1 500,- Kč

300,- Kč

8. 27. 3. 2024 17:14 – 17:16   ,- Kč

,- Kč

9. 27. 3. 2024 17:16 – 17:18   ,- Kč

,- Kč

10. 27. 3. 2024 17:18 – 17:20   ,- Kč

,- Kč

11. 27. 3. 2024 17:20 – 17:22   ,- Kč

,- Kč

12. 27. 3. 2024 17:22 – 17:24   ,- Kč
13. 27. 3. 2024 17:24 – 17:26   ,- Kč

,- Kč

14. 27. 3. 2024 17:26 – 17:28   ,- Kč

,- Kč

15. 27. 3. 2024 17:28 – 17:30   ,- Kč

,- Kč

16.   17:30 – 17:32   ,- Kč

,- Kč

17.   17:32 – 17:34   ,- Kč

,- Kč

18.   17:34 – 17:36   ,- Kč

,- Kč

19.   17:36 – 17:38   ,- Kč

,- Kč

20.   17:38 – 17:40   ,- Kč
21.   17:40 – 17:42   ,- Kč
22.   17:42 – 17:44   ,- Kč
23.   17:44 – 17:46   ,- Kč
24.   17:46 – 17:48   ,- Kč
25.   17:48– 17:50   ,- Kč
26.   17:50 – 17:52   ,- Kč
27.   17:52 – 17:54   ,- Kč
28.   17:54 – 17:56   ,- Kč
29.   17:56 – 17:58   ,- Kč
30.   17:58 – 18:00   ,- Kč
31. 27.3.2024 18:00 – 18:02 Matějka

Farkač

1 900,- Kč

750,- Kč

32.   18:02 – 18:04   ,- Kč
33.   18:04 – 18:06   ,- Kč
34.   18:06 – 18:08   ,- Kč
35   18:08 – 18:10   ,- Kč
36.   18:10 – 18:12   ,- Kč
37.   18:12 – 18:14   ,- Kč
38.   18:14 – 18:16   ,- Kč
39.   18:16 – 18:18   ,- Kč
40.   18:18 – 18:20   ,- Kč
41.   18:20 – 18:22   ,- Kč
42.   18:22 – 18:24   ,- Kč
43.   18:24 – 18:26   ,- Kč
44.   18:26 – 18:28   ,- Kč
45.   18:28 – 18:30   ,- Kč
46.   18:30 – 18:32   ,- Kč
47.   18:32 – 18:34   ,- Kč
48.   18:34 – 18:36   ,- Kč
49.   18:36 – 18:38   ,- Kč
50.   18:38 – 18:40   ,- Kč
51.   18:40 – 18:42   ,- Kč
52.   18:42 – 18:44   ,- Kč
53.   18:44 – 18:46   ,- Kč
54.   18:46 – 18:48   ,- Kč
55.   18:48 – 18:50   ,- Kč
56.   18:50 – 18:52   ,- Kč
57.   18:52 – 18:54   ,- Kč
58.   18:54 – 18:56   ,- Kč
59.   18:56 – 18:58   ,- Kč
60.   18:58 – 19:00   ,- Kč