Dospělý člen

Povolenka na Revír místního významu 1 600 Kč
Hostovací povolenka na Revír místního významu 2 700 Kč
   

Mládež 16 – 18 let

Povolenka na Revír místního významu 1 100 Kč
Hostovací povolenka na Revír místního významu 2 000 Kč

Děti do 15 let

Povolenka na Revír místního významu 500 Kč
Hostovací povolenka na Revír místního významu 1 000 Kč

Informace o cenách ostatních povolenek najdete na https://www.crs-sus.cz/ceny-stredoceskych-uzemnich-povolenek-se-pro-rok-2020-nemeni/

Ceny příspěvkových známek 2020

Dospělí 500 Kč
Mládež 16 – 18 let 200 Kč
Děti do 15 let 100 Kč

Dospělí od roku 1954 a méně jsou osvobozeni od placení, nebo plnění členských povinností (brigád).

Informace na čísle: 737 427 369 Michal VLACH

Vracení povolenek z roku 2019, prodej povolenek a známek na rok 2020

Místo – Malá scéna v Dusíkově divadle v Čáslavi

Pátek     27. 12. 2019   od 15:00 do 18:00 hodin – vracení povolenek
Sobota   28. 12. 2019   od 09:00 do 12:00 hodin – vracení povolenek

Sobota     4. 1. 2020     od 08:00 do 12:00 hodin – vracení povolenek, prodej povolenek a známek
Sobota   18. 1. 2020     od 08:00 do 12:00 hodin – vracení povolenek, prodej povolenek a známek

Sobota     22. 2. 2020   od 08:00 do 12:00 hodin – prodej povolenek a známek

Sobota     14. 3. 2020   od 08:00 do 12:00 hodin – termín zrušen!!!!!!!
Sobota     25. 4. 2020   od 08:00 do 12:00 hodin – termín zrušen!!!!!!! Prodej bude prováděn po předchozím dohovoru za zpřísněných hygienických podmínek.
Tel.: 777 177 181, 737 427 369

Studenti při prodeji předloží potvrzení o studiu, držitelé ZTP platný průkaz ZTP.

Opatření schválené výborem ČRS z. s.,  MO Čáslav ze dne 26. 11. 2018:
Vzhledem k tomu, že v posledních letech nebylo včas vráceno velké množství povolenek a mnozí neměli vyplněné Sumáře úlovků a docházek, výbor naší organizace rozhodl takto:

 • Povolenky z roku 2019 se budou vracet jen ve výše uvedených termínech a hodinách na Malé scéně v Dusíkově divadle v Čáslavi. Poslední termín odevzdání je 18. 1. 2020.
 • Těm, co neodevzdají povolenky z roku 2019 do 18. 1. 2020, nebudou vydány povolenky na rok 2020!!!
 • Prodej povolenek, známek a brigád bude prováděn jen ve výše uvedených termínech a hodinách na Malé scéně v Dusíkově divadle v Čáslavi. Mimo tyto termíny se prodávat běžné povolenky nebudou!!!
 • Na základě dohody na čísle 777 177 181 bude možnost zakoupit Hostovací povolenku na Revír místního významu a Jednodenní a Týdenní povolenky pro Středočeský územní svaz
  do 31.8. 2020.
 • Dle usnesení Členské schůze z 24. 2. 2018 těm, co odevzdají nevyplněný Sumář úlovků a docházek, bude účtován poplatek za vyplnění 300,- Kč.
 • Informace naleznete také ve vývěskách na adrese:
  Jana Karafiáta 177/8, Čáslav
  Na Bělišti 448/24, Čáslav