Dospělý člen

Povolenka na Revír místního významu 1 600 Kč
Povolenka na Revír místního významu – ZTP, 70+ 1 100 Kč
Hostovací povolenka na Revír místního významu  2 700 Kč

Mládež 16 – 18 let

Povolenka na Revír místního významu 1 100 Kč
Hostovací povolenka na Revír místního významu 2 000 Kč

Děti do 15 let

Povolenka na Revír místního významu 500 Kč
Hostovací povolenka na Revír místního významu 1 000 Kč

Informace o cenách ostatních povolenek najdete na https: www.crs-sus.cz/73/132/ceny-a-typy-povolenek

Ceny příspěvkových známek 2021

Dospělí 500 Kč
Mládež 16 – 18 let 200 Kč
Děti do 15 let 100 Kč

Cena za nesplněné členské povinnosti v roce 2020 činí 1 500,- Kč za dospělého, 800,- Kč mládež.

Dospělí od roku 1955 a méně jsou osvobozeni od plnění členských povinností (brigád).

Vracení povolenek z roku 2020, prodej povolenek a známek na rok 2021

Místo: Rybářský domeček (Na Bělišti 448/24, naproti rybníku Zemánek) .

Dovolujeme si upozornit všechny členy naší organizace, že níže uvedené termíny jsou jen plán. Výbor bude reagovat na nařízení vlády a vše upravovat dle momentální situace!!!

Vážení členové naší organizace, vzhledem k současné situaci povolenky z roku 2020 vracejte do schránky na Rybářském domečku (Na Bělišti 448/24, naproti rybníku Zemánek).

Členské známky, povolenky a placení brigád na rok 2021 bude zatím realizováno pouze po objednání přes email naší organizace – rybaricaslav@seznam.cz 
Využ
ijte objednávky více členů na jeden email. Tyto objednávky se budou vydávat v posledních termínech ve středu 17. března a 21. dubna 2021 od 17:00 do 19:00 hodin na Rybářském domečku (Na Bělišti 448/24, naproti rybníku Zemánek) . Uveďte tyto údaje:

 • Věkové rozlišení: dospělý, mládež do 18-ti let nebo dítě do 15-ti let
 • Evidenční číslo člena (je to číslo vlevo vedle fotografie)
 • Jméno, příjmení, datum narození, věk
 • Co požadujete: členskou známku, typ povolenky (uvést možné cenové slevy – ZTP, mládež do 18-ti let, věk 70 +), placení brigád, splnění, nebo osvobození od výkonu.

  Vzor objednávky:
  Věkové rozlišení: dospělý
 • Evidenční číslo člena: 358
 • Jméno, příjmení, datum narození, věk: Inocenc Prchlivý, 13. 5. 1987, 45 let
 • Co požadujete: místní a celosvazovou povolenku, známku, zaplacení brigád

Pokud nebudou uvedeny kompletní údaje objednávky, požadavek nebude realizován!!! Nic navíc neuvádějte!
Seznam objednaných s časem výdeje je uveden na konci v tabulce, prosíme o dodržení času, tak aby nevznikala fronta a byla dodržena všechna pravidla nařízena Vládou ČR.

VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ S OCHRANOU ÚST, DODRŽUJTE MINIMÁLNÍ ROZESTUP 2 METRY.

PROSÍME O ZAPLACENÍ PŘESNÉ CENY, KTERÁ JE UVEDENA V POZNÁMCE, TAK ABY NEBYLO NUTNÉ VRACET PENÍZE ZPĚT!!!

ČASOVÉ  ÚDAJE PRODEJE A SEZNAM OBJEDNANÝCH PŘES INTERNET JE UVEDEN NA KONCI TOHOTO ČLÁNKU V TABULCE!!!

 • Informace na čísle: 737 427 369 Michal VLACH, 601 579 873 Ing. Martin BOROVSKÝ, 728 857 619 Ing. Jiří ČEJKA, 777 177 181 Jiří PECHAR
 • Informace naleznete také ve vývěskách na adrese:
  Jana Karafiáta 177/8, Čáslav
  Na Bělišti 448/24, Čáslav 

Děkujeme za pochopení.

Studenti při prodeji předloží potvrzení o studiu, držitelé ZTP platný průkaz ZTP.

Opatření schválené výborem ČRS z. s.,  MO Čáslav ze dne 26. 11. 2018:
Vzhledem k tomu, že v posledních letech nebylo včas vráceno velké množství povolenek a mnozí neměli vyplněné Sumáře úlovků a docházek, výbor naší organizace rozhodl takto:

 • Povolenky z roku 2020 se budou vracet do schránky Rybářského domečku (Na Bělišti 448/24, naproti rybníku Zemánek) a ve výše uvedených termínech. Poslední termín odevzdání je 16. 1. 2021.
 • Těm, co neodevzdají povolenky z roku 2020 do 16. 1. 2021, nebudou vydány povolenky na rok 2021!!!
 • Prodej povolenek, známek a brigád bude prováděn jen ve výše uvedených termínech a hodinách na Rybářském domečku (Na Bělišti 448/24, naproti rybníku Zemánek) . Mimo tyto termíny se prodávat běžné povolenky nebudou!!!
 • Na základě dohody na čísle 777 177 181 bude možnost zakoupit Hostovací povolenku na Revír místního významu a Jednodenní a Týdenní povolenky pro Středočeský územní svaz
  do 31.8. 2021.
 • Dle usnesení Členské schůze z 24. 2. 2018 těm, co odevzdají nevyplněný Sumář úlovků a docházek, bude účtován poplatek za vyplnění 300,- Kč. 

Výdej povolenek 24. února 2021

P. č. Datum Čas výdeje Příjmení Poznámka
1. 24. února 2021 17:00 – 17:03 CHALUPA Petr

JANDUS Jiří

3 600,- Kč

1 000,- Kč

2. 24. února 2021 17:03 – 17:05 CHALUPA Martin
CHALUPA Martin
3 900,- Kč
3. 24. února 2021 17:05 – 17:08 SMOLÍK Jiří 3 050,- Kč
4. 24. února 2021 17:08 – 17:10 NEVOLE Michal 3 600,- Kč
5. 24. února 2021 17:10 – 17:13 SOTONA Jaroslav 1 100,- Kč
6. 24. února 2021 17:13 – 17:15 CHARVÁT Josef

CHARVÁT Radek

3 000,- Kč

3 000,- Kč

7. 24. února 2021 17:15 – 17:18 ČERNOVSKÝ Filip 2 400,- Kč
8. 24. února 2021 17:18 – 17:20 KAMENÍK Zdeněk 500,- Kč
9. 24. února 2021 17:20 – 17:23 DUBSKÝ Miroslav

DUBSKÝ Miroslav ml.

2 000,- Kč

600,- Kč

10. 24. února 2021 17:23 – 17:25 MILINK Miloš

ZIKMUNDA Vladimír

3 050,- Kč

500,- Kč

11. 24. února 2021 17:25 – 17:28 RAČÁK Jan 1 600,- Kč
12. 24. února 2021 17:28 – 17:30 ZIMMERMANN Jaroslav 500,- Kč
13. 24. února 2021 17:30 – 17:33 BIS Jiří 3 400,- Kč
14. 24. února 2021 17:33 – 17:35 CHADRABA Karel (3x)

CHADRABA Jan

CHADRABA Matěj

1 600,- Kč

500,- Kč

600,- Kč

15. 24. února 2021 17:35 – 17:38 MATĚJKA František 2 600,- Kč
16. 24. února 2021 17:38 – 17:40 ŽÁK Zdeněk 2 600,- Kč
17. 24. února 2021 17:40 – 17:43 HOLUB Jan 2 600,- Kč
18. 24. února 2021 17:43 – 17:45 BÁRTA Josef

CHOLT Milan

1 600,- Kč

500,- Kč

19. 24. února 2021 17:45 – 17:48 RAK Zdeněk

MLÁDEK Jakub

1 600,- Kč

500,- Kč

20. 24. února 2021 17:48 – 17:50 PILAŘ František 3 600,- Kč
21. 24. února 2021 17:50 – 17:53 DOLEŽÍLEK František

KLINKÁČEK Lukáš

4 650,- Kč

6 150,- Kč

22. 24. února 2021 17:53 – 17:55 RICHTER Rudolf 1 600,- Kč
23. 24. února 2021 17:55 – 17:58 MATEJOVIE Jakub 2 400,- Kč
24. 24. února 2021 17:58 – 18:00 ŠTEFÁNEK Ivan

KUKAČKA Roman

500,- Kč

3 400,- Kč

25. 24. února 2021 18:00 – 18:03 SLÁDEK Jaroslav 2 100,- Kč
26. 24. února 2021 18:03 – 18:05 NAVRÁTIL Peter 3 400,- Kč
27. 24. února 2021 18:05 – 18:08 SLEZÁK Petr

HAVLÍK Oldřich

500,- Kč

500,- Kč

28. 24. února 2021 18:08 – 18:10 HORNIAK Rudolf 1 600,- Kč
29. 24. února 2021 18:10 – 18:13 VLČEK Richard 500,- Kč
30. 24. února 2021 18:13 – 18:15 NETOLICKÝ Pavel 4 550,- Kč
31. 24. února 2021 18:15 – 18:18 ŠTAINER Jan 4 550,- Kč
32. 24. února 2021 18:18 – 18:20 JURÁŠ Josef

VÁVRA Ladislav

VÁVRA Jan

6 150,- Kč

4550,- Kč

1 250,- Kč

33. 24. února 2021 18:20 – 18:23   ,- Kč
34. 24. února 2021 18:23 – 18:25   ,- Kč
35. 24. února 2021 18:25 – 18:28   ,- Kč
36. 24. února 2021 18:28 – 18:30   ,- Kč
37. 24. února 2021 18:30 – 18:33   ,- Kč
38. 24. února 2021 18:33 – 18:35   ,- Kč
39. 24. února 2021 18:35 – 18:38   ,- Kč
40. 24. února 2021 18:38 – 18:40   ,- Kč
41. 24. února 2021 18:40 – 18:43   ,- Kč
42. 24. února 2021 18:43 – 18:45   ,- Kč
43. 24. února 2021 18:45 – 18:48   ,- Kč
44. 24. února 2021 18:48 – 18:50   ,- Kč
45. 24. února 2021 18:50 – 18:53   ,- Kč
46. 24. února 2021 18:53 – 18:55   ,- Kč
47.                  24. února 2021 18:55 – 18:58   ,- Kč
48. 24. února 2021 18:58 – 19:00   ,- Kč

Výdej povolenek 17. března 2021

P.č. Datum Čas výdeje Příjmení Poznámka
1. 17. března 2021 17:00 – 17:03   ,- Kč
2. 17. března 2021 17:03 – 17:05   ,- Kč
3. 17. března 2021 17:05 – 17:08   ,- Kč
4. 17. března 2021 17:08 – 17:10   ,- Kč
5. 17. března 2021 17:10 – 17:13   ,- Kč
6. 17. března 2021 17:13 – 17:15   ,- Kč
7. 17. března 2021 17:15 – 17:18   ,- Kč
8. 17. března 2021 17:18 – 17:20   ,- Kč
9. 17. března 2021 17:20 – 17:23   ,- Kč
10. 17. března 2021 17:23 – 17:25   ,- Kč
11. 17. března 2021 17:25 – 17:28   ,- Kč
12. 17. března 2021 17:28 – 17:30   ,- Kč
13. 17. března 2021 17:30 – 17:33   ,- Kč
14. 17. března 2021 17:33 – 17:35   ,- Kč
15. 17. března 2021 17:35 – 17:38   ,- Kč
16. 17. března 2021 17:38 – 17:40   ,- Kč
17. 17. března 2021 17:40 – 17:43   ,- Kč
18. 17. března 2021 17:43 – 17:45   ,- Kč
19. 17. března 2021 17:45 – 17:48   ,- Kč
20. 17. března 2021 17:48 – 17:50   ,- Kč
21. 17. března 2021 17:50 – 17:53   ,- Kč
22. 17. března 2021 17:53 – 17:55   ,- Kč
23. 17. března 2021 17:55 – 17:58   ,- Kč
24. 17. března 2021 17:58 – 18:00   ,- Kč
25. 17. března 2021 18:00 – 18:03   ,- Kč
26. 17. března 2021 18:03 – 18:05   ,- Kč
27. 17. března 2021 18:05 – 18:08   ,- Kč
28. 17. března 2021 18:08 – 18:10   ,- Kč
29. 17. března 2021 18:10 – 18:13   ,- Kč
30. 17. března 2021 18:13 – 18:15   ,- Kč
31. 17. března 2021 18:15 – 18:18   ,- Kč
32. 17. března 2021 18:18 – 18:20   ,- Kč
33. 17. března 2021 18:20 – 18:23   ,- Kč
34. 17. března 2021 18:23 – 18:25   ,- Kč
35. 17. března 2021 18:25 – 18:28   ,- Kč
36. 17. března 2021 18:28 – 18:30   ,- Kč
37. 17. března 2021 18:30 – 18:33   ,- Kč
38. 17. března 2021 18:33 – 18:35   ,- Kč
39. 17. března 2021 18:35 – 18:38   ,- Kč
40. 17. března 2021 18:38 – 18:40   ,- Kč
41. 17. března 2021 18:40 – 18:43   ,- Kč
42. 17. března 2021 18:43 – 18:45   ,- Kč
43. 17. března 2021 18:45 – 18:48   ,- Kč
44. 17. března 2021 18:48 – 18:50   ,- Kč
45. 17. března 2021 18:50 – 18:53   ,- Kč
46. 17. března 2021 18:53 – 18:55   ,- Kč
47. 17. března 2021 18:55 – 18:58   ,- Kč
48. 17. března 2021 18:58 – 19:00   ,- Kč