ČRS z. s., MO Čáslav – Revír místního významu

Ceny povolenek, známek a brigád na rok 2023: 

Dospělí:

Známka                                   700,- Kč

MP                                            2 000,- Kč          

MP – ZTP a 70+                   1 500,- Kč              

MP – hostovací                   2 700,- Kč            

Brigády                                 1 500,- Kč 

Mládež:

Známka                                   300,- Kč

MP                                             1 100,- Kč      

MP – hostovací                      1 900,- Kč      

Brigády                                    800,- Kč 

Děti:

Známka                                   150,- Kč

MP                                            500,- Kč

MP – hostovací                    1 000,- Kč

Cena za nesplněné členské povinnosti v roce 2023 činí 1 500,- Kč za dospělého, 800,- Kč mládež.

Ceny územních povolenek na rok 2023: https://semax.crs-sus.cz/soubory/ceny-uzemnich-povole-20220914-112320.pdf

Ceny celosvazových povolenek na rok 2023: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/ceny

Dospělí od roku 1958 a méně jsou osvobozeni od plnění členských povinností (brigád). 

Vracení povolenek z roku 2022
POZOR – ČTĚTE POZORNĚ CELÝ ČLÁNEK!!!

Pro urychlení a zjednodušení výdeje povolenek a známek vracejte do schránky na Rybářském domečku v zalepené obálce nadepsané jménem a příjmením povolenku společně s členskou legitimací, (legitimaci odevzdejte i když budete chtít jen známku), členská legitimace Vám bude vrácena spolu s vylepenou známkou, potvrzením brigád a potvrzením o vrácení povolenky k lovu ryb v určený den při výdeji dle objednávek na našich internetových stránkách.

Místo: Rybářský domeček (Na Bělišti 448/24, naproti rybníku Zemánek) .

Členské známky, povolenky a placení brigád na rok 2023 bude realizováno pouze po závazném objednání přes email naší organizace – rybaricaslav@seznam.cz , objednávejte vše naráz, ne známku poprve a později povolenku a ostatní!!! Do schránky objednávky nevhazujte!!! 
Využ
ijte objednávky více členů na jeden email. Tyto závazné objednávky se budou vydávat poprvé ve čtvrtek  5. ledna 2023, druhý výdej 19. ledna 2023, třetí výdej ve čtvrtek 9. února 2023, čtvrtý výdej 23. března,  pátý výdej 13. dubna 2023 od 16:00 do 18:00 na Rybářském domečku (Na Bělišti 448/24, naproti rybníku Zemánek). Ostatní termíny budou dopřesněny. Podmínkou pro vydání povolenky v plánovaném termínu je odevzdání povolenky a členské legitimace do schránky na Rybářském domečku do 15. 1. 2023.
Rybářský lístek a průkaz ZTP předložte při přebírání objednávky na Rybářském domečku!!!
Pokud se rozmyslíte a chcete další požadavek – postup je stejný – nová objednávka přes internet a znovu vhodíte do schránky členskou legitimaci v obálce s jménem a příjmením!!!

Vzor objednávky:
Dospělý, 358, Inocenc Prchlivý, 13. 5. 1987, 45 let, místní, krajskou či celosvazovou povolenku, známku, zaplacení brigád.
Vše v jednom řádku za sebou!!! Nic navíc neuvádějte, komplikujete zpracování Vaší objednávky!!!
Vysvětlivky pro objednávku:
Věkové rozlišení: dospělý, mládež (do 18-ti let) nebo dítě (do 15-ti let)
Evidenční číslo člena (je to číslo vlevo vedle fotografie v členské legitimaci)
Jméno, příjmení, datum narození, věk
Co požadujete: členskou známku, typ povolenky (uvést možné cenové slevy – ZTP, mládež do 18-ti let, věk 70 +), placení brigád, brigády splněny, nebo osvobozen od výkonu brigád.

Pokud nebudou uvedeny kompletní údaje objednávky, požadavek nebude realizován!!! Nic navíc neuvádějte!

Postup při prodeji:
ČASOVÉ ÚDAJE PRODEJE, CELKOVÁ ČÁSTKA  A SEZNAM OBJEDNANÝCH PŘES INTERNET JE UVEDEN  NA KONCI TOHOTO ČLÁNKU V TABULCE!!!

PROSÍME O DODRŽENÍ ČASU, TAK, ABY NEVZNIKALA FRONTA.

PROSÍME O ZAPLACENÍ PŘESNÉ CENY, KTERÁ JE UVEDENA V POZNÁMCE, TAK, ABY NEBYLO NUTNÉ VRACET PENÍZE ZPĚT!!!

PRO VÝDEJ POVOLENKY K LOVU RYB JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT PLATNÝ STÁTNÍ RYBÁŘSKÝ LÍSTEK A MAJITELÉ PRŮKAZ ZTP!!! 

Informace na čísle: 
Michal VLACH – 737 427 369  
Ing. Martin BOROVSKÝ – 601 579 873
Ing. Jiří ČEJKA – 728 857 619
Jiří PECHAR – 777 177 181

Informace naleznete také ve vývěskách na adrese:
Jana Karafiáta 177/8, Čáslav
Na Bělišti 448/24, Čáslav 

Děkujeme za pochopení

Na základě dohody na čísle 737 427 369 bude možnost zakoupit Hostovací povolenku na Revír místního významu a Třídenní a Desetidenní povolenky pro Středočeský územní svaz
do 31.8. 2023.

Těm, co odevzdají nevyplněný Sumář úlovků a docházek, bude účtován poplatek za vyplnění 300,- Kč. Na Celosvazových povolenkách se Sumář úlovků a docházek nevyplňuje!!!

Výdej povolenek 13. dubna 2023

P.č. Datum Čas výdeje Příjmení Poznámka
1. 13. 4. 2023 16:00 – 16:02 KOŠEK Arnošt 1 100,- Kč
2. 13. 4. 2023 16:02 – 16:04 ZDENĚK Martin 700,- Kč
3. 13. 4. 2023 16:04 – 16:06 BUBENÍČEK Pavel 700,- Kč
4. 13. 4. 2023 16:06 – 16:08 KUNÁŠEK Miroslav
PROCHÁZKA Václav
3 700,- Kč
3 700,- Kč
5. 13. 4. 2023 16:08 – 16:10 CHARVÁT Radek 3 100,- Kč
6. 13. 4. 2023 16:10 – 16:12 DRÁBEK Martin
DRÁBEK Miroslav
4 200,- Kč
2700,- Kč
7. 13. 4. 2023 16:12 – 16:14 VAVŘÍK Miroslav 5 150,- Kč
8. 13. 4. 2023 16:14 – 16:16 LAJSEK Zbyněk 5 150,- Kč
9. 13. 4. 2023 16:16 – 16:18 MATEJOVIE Tobias 1 000,- Kč
10. 13. 4. 2023 16:18 – 16:20 CHROUSTOVSKÝ Josef 2 300,- Kč
11. 13. 4. 2023 16:20 – 16:22   ,- Kč
12. 13. 4. 2023 16:22 – 16:24   ,- Kč
13. 13. 4. 2023 16:24 – 16:26   ,- Kč
14. 13. 4. 2023 16:26 – 16:28   ,- Kč
15. 13. 4. 2023 16:28 – 16:30 HRBEK Oldřich 700,- Kč
16. 13. 4. 2023 16:30 – 16:32   ,- Kč
17. 13. 4. 2023 16:32 – 16:34   ,- Kč
18. 13. 4. 2023 16:34 – 16:36   ,- Kč
19. 13. 4. 2023 16:36 – 16:38   ,- Kč
20. 13. 4. 2023 16:38 – 16:40   ,- Kč
21. 13. 4. 2023 16:40 – 16:42   ,- Kč
22. 13. 4. 2023 16:42 – 16:44   ,- Kč
23. 13. 4. 2023 16:44 – 16:46   ,- Kč
24. 13. 4. 2023 16:46 – 16:48   ,- Kč
25. 13. 4. 2023 16:48– 16:50   ,- Kč
26. 13. 4. 2023 16:50 – 16:52   ,- Kč
27. 13. 4. 2023 16:52 – 16:54   ,- Kč
28. 13. 4. 2023 16:54 – 16:56   ,- Kč
29. 13. 4. 2023 16:56 – 16:58   ,- Kč
30. 13. 4. 2023 16:58 – 17:00   ,- Kč
31.   17:00 – 17:02   ,- Kč
32.   17:02 – 17:04   ,- Kč
33.   17:04 – 17:06   ,- Kč
34.   17:06 – 17:08   ,- Kč
35   17:08 – 17:10   ,- Kč
36.   17:10 – 17:12   ,- Kč
37.   17:12 – 17:14   ,- Kč
38.   17:14 – 17:16   ,- Kč
39.   17:16 – 17:18   ,- Kč
40.   17:18 – 17:20   ,- Kč
41.   17:20 – 17:22   ,- Kč
42.   17:22 – 17:24   ,- Kč
43.   17:24 – 17:26   ,- Kč
44.   17:26 – 17:28   ,- Kč
45.   17:28 – 17:30   ,- Kč
46.   17:30 – 17:32   ,- Kč
47.   17:32 – 17:34   ,- Kč
48.   17:34 – 17:36   ,- Kč
49.   17:36 – 17:38   ,- Kč
50.   17:38 – 17:40   ,- Kč
51.   17:40 – 17:42   ,- Kč
52.   17:42 – 17:44   ,- Kč
53.   17:44 – 17:46   ,- Kč
54.   17:46 – 17:48   ,- Kč
55.   17:48 – 17:50   ,- Kč
56.   17:50 – 17:52   ,- Kč
57.   17:52 – 17:54   ,- Kč
58.   17:54 – 17:56   ,- Kč
59.   17:56 – 17:58   ,- Kč
60.   17:58 – 18:00   ,- Kč
61.   18:00 – 18:02   ,- Kč
62.   18:02 – 18:04   ,- Kč
63.   18:04 – 18:06   ,- Kč
64.   18:06 – 18:08   ,- Kč
65.   18:08 – 18:10   ,- Kč
66.   18:10 – 18:12   ,- Kč
67.   18:12 – 18:14   ,- Kč
68.   18:14 – 18:16   ,- Kč
69.   18:16 – 18:18   ,- Kč
70.   18:18 – 18:20   ,- Kč