ČRS z. s., MO Čáslav – Revír místního významu

Ceny povolenek, známek a brigád na rok 2022:

Dospělí:

Známka                                   500,- Kč

MP                                         1 600,- Kč

MP – ZTP a 70+                    1 100, Kč

MP – hostovací                    2 700,- Kč

Brigády                                 1 500,- Kč 

Mládež:

Známka                                   200,- Kč

MP                                         1 100,- Kč

MP – hostovací                    2 000,- Kč

Brigády                                    800,- Kč 

Děti:

Známka                                   100,- Kč

MP                                            500,- Kč

MP – hostovací                    1 000,- Kč

Cena za nesplněné členské povinnosti v roce 2021 činí 1 500,- Kč za dospělého, 800,- Kč mládež.

Ceny územních a celosvazových povolenek na rok 2022: http://semax.crs-sus.cz/soubory/cenik-povolenek-2022-20211027-154530.pdf

Dospělí od roku 1957 a méně jsou osvobozeni od plnění členských povinností (brigád). 

„POZOR“ Vracení povolenek z roku 2021 „POZOR“

!!! Pro urychlení a zjednodušení výdeje povolenek a známek vracejte do schránky na Rybářském domečku v zalepené obálce nadepsané jménem a příjmením povolenku společně s členskou legitimací, (legitimaci odevzdejte i když budete chtít jen známku), ta Vám bude vrácena spolu s vylepenou známkou, potvrzením brigád a potvrzením o vrácení povolenky k lovu ryb. 

Místo: Rybářský domeček (Na Bělišti 448/24, naproti rybníku Zemánek) .

Členské známky, povolenky a placení brigád na rok 2022 bude realizováno pouze po závazném objednání přes email naší organizace – rybaricaslav@seznam.cz , do schránky objednávky nevhazujte!!! 
Využ
ijte objednávky více členů na jeden email. Tyto závazné objednávky se budou vydávat naposled ve čtvrtek  21. dubna 2022 od 16:00 do 18:00 hodin na Rybářském domečku (Na Bělišti 448/24, naproti rybníku Zemánek). Podmínkou pro vydání povolenky v plánovaném termínu je odevzdání povolenky a členské legitimace do schránky na Rybářském domečku do 16. 1. 2022.
Rybářský lístek a průkaz ZTP předložte při přebírání objednávky na Rybářském domečku!!!
Pokud se rozmyslíte a chcete další požadavek – postup je stejný – nová objednávka přes internet a znovu vhodíte do schránky členskou legitimaci.

V objednávce uveďte tyto údaje:
Věkové rozlišení: dospělý, mládež do 18-ti let nebo dítě do 15-ti let
Evidenční číslo člena (je to číslo vlevo vedle fotografie)
Jméno, příjmení, datum narození, věk
Co požadujete: členskou známku, typ povolenky (uvést možné cenové slevy – ZTP, mládež do 18-ti let, věk 70 +), placení brigád, splnění, nebo osvobození od výkonu.

Vzor objednávky:
Dospělý, 358, Inocenc Prchlivý, 13. 5. 1987, 45 let, místní, územní či celosvazovou povolenku, známku, zaplacení brigád

Pokud nebudou uvedeny kompletní údaje objednávky, požadavek nebude realizován!!! Nic navíc neuvádějte!

Postup při prodeji:
ČASOVÉ ÚDAJE PRODEJE, CELKOVÁ ČÁSTKA  A SEZNAM OBJEDNANÝCH PŘES INTERNET JE UVEDEN  NA KONCI TOHOTO ČLÁNKU V TABULCE!!!

PROSÍME O DODRŽENÍ ČASU, TAK, ABY NEVZNIKALA FRONTA A BYLA DODRŽENA VŠECHNA PRAVIDLA NAŘÍZENA VLÁDOU ČR.

VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ S OCHRANOU ÚST, DODRŽUJTE MINIMÁLNÍ ROZESTUP 2 METRY.

PROSÍME O ZAPLACENÍ PŘESNÉ CENY, KTERÁ JE UVEDENA V POZNÁMCE, TAK ABY NEBYLO NUTNÉ VRACET PENÍZE ZPĚT!!!

PRO VÝDEJ POVOLENKY K LOVU RYB JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT PLATNÝ STÁTNÍ RYBÁŘSKÝ LÍSTEK A MAJITELÉ PRŮKAZ ZTP!!! 

Informace na čísle: 
Michal VLACH – 737 427 369  
Ing. Martin BOROVSKÝ – 601 579 873
Ing. Jiří ČEJKA – 728 857 619
Jiří PECHAR – 777 177 181

Informace naleznete také ve vývěskách na adrese:
Jana Karafiáta 177/8, Čáslav
Na Bělišti 448/24, Čáslav 

Děkujeme za pochopení.
Držitelé ZTP předloží při prodeji platný průkaz ZTP.

Na základě dohody na čísle 737 427 369 bude možnost zakoupit Hostovací povolenku na Revír místního významu a Třídenní a Desetidenní povolenky pro Středočeský územní svaz
do 31.8. 2022.

Těm, co odevzdají nevyplněný Sumář úlovků a docházek, bude účtován poplatek za vyplnění 300,- Kč. 

Výdej povolenek 20. ledna 2022

P.č. Datum Čas výdeje Příjmení Poznámka
1. 21. dubna 2022 16:00 – 16:02 KOČÍ Tomáš
KOČÍ Vojtěch
KOČÍ Václav
3 600,- Kč
1 250,- Kč
1 250,- Kč
2. 21. dubna 2022  16:02 – 16:04 VAVŘÍK Miroslav 4 550,- Kč
3. 21. dubna 2022 16:04 – 16:06 PAVLAS Rudolf 1 600,- Kč
4. 21. dubna 2022 16:06 – 16:08 RICHARD Václav
NOVOTNÝ Milan
600,- Kč
750,- Kč
5. 21. dubna 2022 16:08 – 16:10 DRÁBEK Martin
DRÁBEK Miroslav
3 600,- Kč
2 100,- Kč
6. 21. dubna 2022 16:10 – 16:12 Ing. KUNÁŠEK Miroslav 500,- Kč
7. 21. dubna 2022 16:12 – 16:14 VOJTĚCH Pavel 500,- Kč
8. 21. dubna 2022 16:14 – 16:16 ŠTAINER Jan 4550,- Kč
9. 21. dubna 2022 16:16 – 16:18   ,- Kč
10. 21. dubna 2022 16:18 – 16:20   ,- Kč
11. 21. dubna 2022 16:20 – 16:22   ,- Kč
12. 21. dubna 2022 16:22 – 16:24   ,- Kč
13. 21. dubna 2022 16:24 – 16:26   ,- Kč
14. 21. dubna 2022 16:26 – 16:28   ,- Kč
15. 21. dubna 2022 16:28 – 16:30   ,- Kč
16.  21. dubna 2022 16:30 – 16:32   ,- Kč
17.  21. dubna 2022 16:32 – 16:34   ,- Kč
18.  21. dubna 2022 16:34 – 16:36   ,- Kč
19.  21. dubna 2022 16:36 – 16:38   ,- Kč
20.  21. dubna 2022 16:38 – 16:40   ,- Kč
21.  21. dubna 2022 16:40 – 16:42   ,- Kč
22.  21. dubna 2022 16:42 – 16:44   ,- Kč
23.  21. dubna 2022 16:44 – 16:46   ,- Kč
24.  21. dubna 2022 16:46 – 16:48   ,- Kč
25.  21. dubna 2022 16:48– 16:50   ,- Kč
26.  21. dubna 2022 16:50 – 16:52   ,- Kč
27.  21. dubna 2022 16:52 – 16:54   ,- Kč
28.  21. dubna 2022 16:54 – 16:56   ,- Kč
29.  21. dubna 2022 16:56 – 16:58   ,- Kč
30.  21. dubna 2022 16:58 – 17:00   ,- Kč
31.  21. dubna 2022 17:00 – 17:02   ,- Kč
32.  21. dubna 2022 17:02 – 17:04   ,- Kč
33.  21. dubna 2022 17:04 – 17:06   ,- Kč
34.  21. dubna 2022 17:06 – 17:08   ,- Kč
35  21. dubna 2022 17:08 – 17:10   ,- Kč
36.   21. dubna 2022  17:10 – 17:12   ,- Kč
37.   21. dubna 2022 17:12 – 17:14   ,- Kč
38.   21. dubna 2022 17:14 – 17:16   ,- Kč
39.   21. dubna 2022 17:16 – 17:18   ,- Kč
40.   21. dubna 2022 17:18 – 17:20   ,- Kč
41.   17:20 – 17:22   ,- Kč
42.   17:22 – 17:24   ,- Kč
43.   17:24 – 17:26   ,- Kč
44.   17:26 – 17:28   ,- Kč
45.   17:28 – 17:30   ,- Kč
46.   17:30 – 17:32   ,- Kč
47.   17:32 – 17:34   ,- Kč
48.   17:34 – 17:36   ,- Kč
49.   17:36 – 17:38   ,- Kč
50.   17:38 – 17:40   ,- Kč
51.   17:40 – 17:42   ,- Kč
52.   17:42 – 17:44   ,- Kč
53.   17:44 – 17:46   ,- Kč
54.   17:46 – 17:48   ,- Kč
55.   17:48 – 17:50   ,- Kč
56.   17:50 – 17:52   ,- Kč
57.   17:52 – 17:54   ,- Kč
58.   17:54 – 17:56   ,- Kč
59.   17:56 – 17:58   ,- Kč
60.   17:58 – 18:00   ,- Kč
61.   18:00 – 18:02   ,- Kč
62.   18:02 – 18:04   ,- Kč
63.   18:04 – 18:06   ,- Kč
64.   18:06 – 18:08   ,- Kč
65.   18:08 – 18:10   ,- Kč
66.   18:10 – 18:12   ,- Kč
67.   18:12 – 18:14   ,- Kč
68.   18:14 – 18:16   ,- Kč
69.   18:16 – 18:18   ,- Kč
70.   18:18 – 18:20   ,- Kč