Dospělý člen

Povolenka na Revír místního významu 1 600 Kč
Hostovací povolenka na Revír místního významu 2 700 Kč
   

Mládež 16 – 18 let

Povolenka na Revír místního významu 1 100 Kč
Hostovací povolenka na Revír místního významu 2 000 Kč

Děti do 15 let

Povolenka na Revír místního významu 500 Kč
Hostovací povolenka na Revír místního významu 1 000 Kč

Informace o cenách ostatních povolenek najdete na crs-sus.cz/ceny-povolenek-na-rok-2019

Ceny příspěvkových známek 2019

Dospělí 500 Kč
Mládež 16 – 18 let 200 Kč
Děti do 15 let 100 Kč

Dospělí od roku 1953 a méně jsou osvobozeni od placení, nebo plnění členských povinností (brigád).

Informace na čísle: 737 427 369 Michal VLACH

Vracení povolenek z roku 2018, prodej povolenek a známek na rok 2019

Místo – Malá scéna v Dusíkově divadle v Čáslavi

Pátek     28. 12. 2018   od 15:00 do 18:00 hodin – vracení povolenek, prodej známek
Sobota   29. 12. 2018   od 09:00 do 12:00 hodin – vracení povolenek, prodej známek
Sobota     5. 1. 2019     od 08:00 do 12:00 hodin – vracení povolenek, prodej povolenek a známek
Sobota   19. 1. 2019     od 08:00 do 12:00 hodin – vracení povolenek, prodej povolenek a známek

Prodej povolenek a známek na rok 2019
Sobota     16. 2. 2019   od 08:00 do 12:00 hodin – prodej povolenek a známek
Sobota     23. 3. 2019   od 08:00 do 12:00 hodin – prodej povolenek a známek
Sobota     27. 4. 2019   od 08:00 do 12:00 hodin – prodej povolenek a známek

Studenti při prodeji předloží potvrzení o studiu, držitelé ZTP platný průkaz ZTP.

Opatření schválené výborem ČRS z. s.,  MO Čáslav ze dne 26. 11. 2018:
Vzhledem k tomu, že v posledních letech nebylo včas vráceno velké množství povolenek a mnozí neměli vyplněné Sumáře úlovků a docházek, výbor naší organizace rozhodl takto:

 • Povolenky z roku 2018 se budou vracet jen ve výše uvedených termínech a hodinách na Malé scéně v Dusíkově divadle v Čáslavi. Poslední termín odevzdání je 19. 1. 2019.
 • Těm, co neodevzdají povolenky z roku 2018 do 19. 1 2019, nebudou vydány povolenky na rok 2019!!!
 • Prodej povolenek, známek a brigád bude prováděn jen ve výše uvedených termínech a hodinách na Malé scéně v Dusíkově divadle v Čáslavi. Mimo tyto termíny se prodávat běžné povolenky nebudou!!!
 • Na základě dohody na čísle 737 427 369 bude možnost zakoupit Hostovací povolenku na Revír místního významu a jednodenní a týdenní povolenky pro Středočeský územní svaz 
  do 31.8. 2019.
 • Dle usnesení Členské schůze z 24. 2. 2018 těm, co odevzdají nevyplněný Sumář úlovků a docházek, bude účtován poplatek za vyplnění 300,- Kč.
 • Informace naleznete také ve vývěskách na adrese:
  Jana Karafiáta 177/8, Čáslav
  Na Bělišti 448/24, Čáslav
  Prodejna Rybářských potřeb Beta Fish, Generála Moravce 34, Čáslav