Dospělý člen

Povolenka na Revír místního významu 1 600 Kč
Povolenka na Revír místního významu – ZTP, 70+ 1 100 Kč
Hostovací povolenka na Revír místního významu  2 700 Kč

Mládež 16 – 18 let

Povolenka na Revír místního významu 1 100 Kč
Hostovací povolenka na Revír místního významu 2 000 Kč

Děti do 15 let

Povolenka na Revír místního významu 500 Kč
Hostovací povolenka na Revír místního významu 1 000 Kč

Informace o cenách ostatních povolenek najdete na https: www.crs-sus.cz/73/132/ceny-a-typy-povolenek

Ceny příspěvkových známek 2021

Dospělí 500 Kč
Mládež 16 – 18 let 200 Kč
Děti do 15 let 100 Kč

Cena za nesplněné členské povinnosti v roce 2021 činí 1 500,- Kč za dospělého, 800,- Kč mládež.

Dospělí od roku 1956 a méně, ženy a děti jsou osvobozeni od plnění členských povinností (brigád).

„POZOR“ Vracení povolenek z roku 2021 „POZOR“

!!! Pro urychlení a zjednodušení výdeje povolenek a známek vracejte do schránky na Rybářském domečku povolenku společně s členskou legitimací, ta Vám bude vrácena spolu s vylepenou známkou potvrzením brigád a potvrzením o vrácení povolenky k lovu ryb. !!!

Místo: Rybářský domeček (Na Bělišti 448/24, naproti rybníku Zemánek) .

Členské známky, povolenky a placení brigád na rok 2022 bude realizováno pouze po závazném objednání přes email naší organizace – rybaricaslav@seznam.cz 
Využ
ijte objednávky více členů na jeden email. Tyto závazné objednávky se budou vydávat v prvním termínu v neděli 2. ledna 2022 od 13:00 do 15:00 hodin  a od 16:00 do 18:00 na Rybářském domečku (Na Bělišti 448/24, naproti rybníku Zemánek). Podmínkou pro vydání povolenky v prvním plánovaném termínu je odevzdání povolenky a členské legitimace do schránky na Rybářském domečku do 31. 12. 2021. V objednávce uveďte tyto údaje:

 • Věkové rozlišení: dospělý, mládež do 18-ti let nebo dítě do 15-ti let
 • Evidenční číslo člena (je to číslo vlevo vedle fotografie)
 • Jméno, příjmení, datum narození, věk
 • Co požadujete: členskou známku, typ povolenky (uvést možné cenové slevy – ZTP, mládež do 18-ti let, věk 70 +), placení brigád, splnění, nebo osvobození od výkonu.

  Vzor objednávky:
  Věkové rozlišení: dospělý
 • Evidenční číslo člena: 358
 • Jméno, příjmení, datum narození, věk: Inocenc Prchlivý, 13. 5. 1987, 45 let
 • Co požadujete: místní, územní či celosvazovou povolenku, známku, zaplacení brigád

Pokud nebudou uvedeny kompletní údaje objednávky, požadavek nebude realizován!!! Nic navíc neuvádějte!
Seznam objednaných s časem výdeje je uveden na konci v tabulce, prosíme o dodržení času, tak aby nevznikala fronta a byla dodržena všechna pravidla nařízena Vládou ČR.

VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ S OCHRANOU ÚST, DODRŽUJTE MINIMÁLNÍ ROZESTUP 2 METRY.

PROSÍME O ZAPLACENÍ PŘESNÉ CENY, KTERÁ JE UVEDENA V POZNÁMCE, TAK ABY NEBYLO NUTNÉ VRACET PENÍZE ZPĚT!!!

ČASOVÉ  ÚDAJE PRODEJE A SEZNAM OBJEDNANÝCH PŘES INTERNET JE UVEDEN NA KONCI TOHOTO ČLÁNKU V TABULCE!!!

 • Informace na čísle:  Michal VLACH – 737 427 369,  Ing. Martin BOROVSKÝ – 601 579 873,  Ing. Jiří ČEJKA – 728 857 619,  Jiří PECHAR – 777 177 181.
 • Informace naleznete také ve vývěskách na adrese:
  Jana Karafiáta 177/8, Čáslav
  Na Bělišti 448/24, Čáslav 

Děkujeme za pochopení.

Studenti při prodeji předloží potvrzení o studiu, držitelé ZTP platný průkaz ZTP.

Opatření schválené výborem ČRS z. s.,  MO Čáslav ze dne 26. 11. 2018:
Vzhledem k tomu, že v posledních letech nebylo včas vráceno velké množství povolenek a mnozí neměli vyplněné Sumáře úlovků a docházek, výbor naší organizace rozhodl takto:

Prodej povolenek, známek a brigád bude prováděn jen ve výše uvedeném termínu a hodinách na Rybářském domečku (Na Bělišti 448/24, naproti rybníku Zemánek) . Mimo tento termín se prodávat běžné povolenky nebudou!!!

 • Na základě dohody na čísle 601 579 873 bude možnost zakoupit Hostovací povolenku na Revír místního významu a Třídenní a Týdenní povolenky pro Středočeský územní svaz
  do 31.8. 2022.
 • Dle usnesení Členské schůze z 24. 2. 2018 těm, co odevzdají nevyplněný Sumář úlovků a docházek, bude účtován poplatek za vyplnění 300,- Kč. 

Výdej povolenek 2. ledna 2022

P.č. Datum Čas výdeje Příjmení Poznámka
1. 2. ledna 2022 13:00 – 13:02   ,- Kč
2. 2. ledna 2022 13:02 – 13:04   ,- Kč
3. 2. ledna 2022 13:04 – 13:06   ,- Kč
4. 2. ledna 2022 13:06 – 13:08   ,- Kč
5. 2. ledna 2022 13:08 – 13:10   ,- Kč
6. 2. ledna 2022 13:10 – 13:12   ,- Kč
7. 2. ledna 2022 13:12 – 13:14   ,- Kč
8. 2. ledna 2022 13:14 – 13:16   ,- Kč
9. 2. ledna 2022 13:16 – 13:18   ,- Kč
10. 2. ledna 2022 13:18 – 13:20   ,- Kč
11. 2. ledna 2022 13:20 – 13:22   ,- Kč
12. 2. ledna 2022 13:22 – 13:24   ,- Kč
13. 2. ledna 2022 13:24 – 13:26   ,- Kč
14. 2. ledna 2022 13:26 – 13:28   ,- Kč
15. 2. ledna 2022 13:28 – 13:30   ,- Kč
16. 2. ledna 2022 13:30 – 13:32   ,- Kč
17. 2. ledna 2022 13:32 – 13:34   ,- Kč
18. 2. ledna 2022 13:34 – 13:36   ,- Kč
19. 2. ledna 2022 13:36 – 13:38   ,- Kč
20. 2. ledna 2022 13:38 – 13:40   ,- Kč
21. 2. ledna 2022 13:40 – 13:42   ,- Kč
22. 2. ledna 2022 13:42 – 13:44   ,- Kč
23. 2. ledna 2022 13:44 – 13:46    ,- Kč
24. 2. ledna 2022 13:46 – 13:48   ,- Kč
25. 2. ledna 2022 13:48 – 13:50   ,- Kč
26. 2. ledna 2022 13:50 – 13:52   ,- Kč
27. 2. ledna 2022 13:52 – 13:54   ,- Kč
28. 2. ledna 2022 13:54 – 13:56   ,- Kč
29. 2. ledna 2022 13:56 – 13:58   ,- Kč
30. 2. ledna 2022 13:58 – 14:00   ,- Kč
31. 2. ledna 2022 14:00 – 14:02   ,- Kč
32. 2. ledna 2022 14:02 – 14:04   ,- Kč
33. 2. ledna 2022 14:04 – 14:06   ,- Kč
34. 2. ledna 2022 14:06 – 14:08   ,- Kč
35 2. ledna 2022 14:08 – 14:10   ,- Kč
36. 2. ledna 2022 14:10 – 14:12   ,- Kč
37. 2. ledna 2022 14:12 – 14:14   ,- Kč
38. 2. ledna 2022 14:14 – 14:16   ,- Kč
39. 2. ledna 2022 14:16 – 14:18   ,- Kč
40. 2. ledna 2022 14:18 – 14:20   ,- Kč
41. 2. ledna 2022 14:20 – 14:22   ,- Kč
42. 2. ledna 2022 14:22 – 14:24   ,- Kč
43. 2. ledna 2022 14:24 – 14:26   ,- Kč
44. 2. ledna 2022 14:26 – 14:28   ,- Kč
45. 2. ledna 2022 14:28 – 14:30   ,- Kč
46. 2. ledna 2022 14:30 – 14:32   ,- Kč
47. 2. ledna 2022 14:32 – 14:34   ,- Kč
48. 2. ledna 2022 14:34 – 14:36   ,- Kč