ČRS z. s., MO Čáslav – Revír místního významu

Ceny povolenek, známek a brigád na rok 2023: 

Dospělí:

Známka                                   700,- Kč

MP                                            2 000,- Kč          

MP – ZTP a 70+                   1 500,- Kč              

MP – hostovací                   2 700,- Kč            

Brigády                                 1 500,- Kč 

Mládež:

Známka                                   300,- Kč

MP                                             1 100,- Kč      

MP – hostovací                      1 900,- Kč      

Brigády                                    800,- Kč 

Děti:

Známka                                   150,- Kč

MP                                            500,- Kč

MP – hostovací                    1 000,- Kč

Cena za nesplněné členské povinnosti v roce 2023 činí 1 500,- Kč za dospělého, 800,- Kč mládež.

Ceny územních povolenek na rok 2023: https://semax.crs-sus.cz/soubory/ceny-uzemnich-povole-20220914-112320.pdf

Ceny celosvazových povolenek na rok 2023: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/ceny

Dospělí od roku 1958 a méně jsou osvobozeni od plnění členských povinností (brigád). 

Vracení povolenek z roku 2022
POZOR – ČTĚTE POZORNĚ CELÝ ČLÁNEK!!!

Pro urychlení a zjednodušení výdeje povolenek a známek vracejte do schránky na Rybářském domečku v zalepené obálce nadepsané jménem a příjmením povolenku společně s členskou legitimací, (legitimaci odevzdejte i když budete chtít jen známku), členská legitimace Vám bude vrácena spolu s vylepenou známkou, potvrzením brigád a potvrzením o vrácení povolenky k lovu ryb v určený den při výdeji dle objednávek na našich internetových stránkách.

Místo: Rybářský domeček (Na Bělišti 448/24, naproti rybníku Zemánek) .

Členské známky, povolenky a placení brigád na rok 2023 bude realizováno pouze po závazném objednání přes email naší organizace – rybaricaslav@seznam.cz , do schránky objednávky nevhazujte!!! 
Využ
ijte objednávky více členů na jeden email. Tyto závazné objednávky se budou vydávat poprve ve čtvrtek  5. ledna 2023, druhý výdej 19. ledna 2023, třetí výdej ve čtvrtek 9. února 2023 od 16:00 do 18:00 na Rybářském domečku (Na Bělišti 448/24, naproti rybníku Zemánek). Ostatní termíny budou dopřesněny. Podmínkou pro vydání povolenky v plánovaném termínu je odevzdání povolenky a členské legitimace do schránky na Rybářském domečku do 15. 1. 2023.
Rybářský lístek a průkaz ZTP předložte při přebírání objednávky na Rybářském domečku!!!
Pokud se rozmyslíte a chcete další požadavek – postup je stejný – nová objednávka přes internet a znovu vhodíte do schránky členskou legitimaci v obálce s jménem a příjmením!!!

Vzor objednávky:
Dospělý, 358, Inocenc Prchlivý, 13. 5. 1987, 45 let, místní, krajskou či celosvazovou povolenku, známku, zaplacení brigád.
Vše v jednom řádku za sebou!!! Nic navíc neuvádějte, komplikujete zpracování Vaší objednávky!!!
Vysvětlivky pro objednávku:
Věkové rozlišení: dospělý, mládež (do 18-ti let) nebo dítě (do 15-ti let)
Evidenční číslo člena (je to číslo vlevo vedle fotografie)
Jméno, příjmení, datum narození, věk
Co požadujete: členskou známku, typ povolenky (uvést možné cenové slevy – ZTP, mládež do 18-ti let, věk 70 +), placení brigád, splnění, nebo osvobození od výkonu.

Pokud nebudou uvedeny kompletní údaje objednávky, požadavek nebude realizován!!! Nic navíc neuvádějte!

Postup při prodeji:
ČASOVÉ ÚDAJE PRODEJE, CELKOVÁ ČÁSTKA  A SEZNAM OBJEDNANÝCH PŘES INTERNET JE UVEDEN  NA KONCI TOHOTO ČLÁNKU V TABULCE!!!

PROSÍME O DODRŽENÍ ČASU, TAK, ABY NEVZNIKALA FRONTA.

PROSÍME O ZAPLACENÍ PŘESNÉ CENY, KTERÁ JE UVEDENA V POZNÁMCE, TAK, ABY NEBYLO NUTNÉ VRACET PENÍZE ZPĚT!!!

PRO VÝDEJ POVOLENKY K LOVU RYB JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT PLATNÝ STÁTNÍ RYBÁŘSKÝ LÍSTEK A MAJITELÉ PRŮKAZ ZTP!!! 

Informace na čísle: 
Michal VLACH – 737 427 369  
Ing. Martin BOROVSKÝ – 601 579 873
Ing. Jiří ČEJKA – 728 857 619
Jiří PECHAR – 777 177 181

Informace naleznete také ve vývěskách na adrese:
Jana Karafiáta 177/8, Čáslav
Na Bělišti 448/24, Čáslav 

Děkujeme za pochopení

Na základě dohody na čísle 737 427 369 bude možnost zakoupit Hostovací povolenku na Revír místního významu a Třídenní a Desetidenní povolenky pro Středočeský územní svaz
do 31.8. 2023.

Těm, co odevzdají nevyplněný Sumář úlovků a docházek, bude účtován poplatek za vyplnění 300,- Kč. Na Celosvazových povolenkách se Sumář úlovků a docházek nevyplňuje!!!

Výdej povolenek 9. února 2023

P.č. Datum Čas výdeje Příjmení Poznámka
1. 9. 2. 2023 16:00 – 16:02 VÁVRA Ladislav
VÁVRA Jan
7 150,- Kč
1 150
2. 9. 2. 2023 16:02 – 16:04 NOVOTNÝ Milan 1 900,- Kč
3. 9. 2. 2023 16:04 – 16:06 MUSÍLEK Václav 3 700,- Kč
4. 9. 2. 2023 16:06 – 16:08 POSPÍŠIL Ivan 700,- Kč
5. 9. 2. 2023 16:08 – 16:10 KŘIVÁNEK Vladimír 0,- Kč
6. 9. 2. 2023 16:10 – 16:12 ŠTÍPEK Michal 700,- Kč
7. 9. 2. 2023 16:12 – 16:14 PISKAČ Jaroslav 700,- Kč
8. 9. 2. 2023 16:14 – 16:16 BENEŠ Zdeněk 2 200,- Kč
9. 9. 2. 2023 16:16 – 16:18 LAVICKÝ Adam 2 200,- Kč
10. 9. 2. 2023 16:18 – 16:20 RAK Zdeněk 2 200,- Kč
11. 9. 2. 2023 16:20 – 16:22 RATHOUZ Zdeněk
RATHOUZ Martin
700,- Kč
700,- Kč
12. 9. 2. 2023 16:22 – 16:24 CINER Vladimír 700,- Kč
13. 9. 2. 2023 16:24 – 16:26 POSPÍŠIL Jakub 1 400,- Kč
14. 9. 2. 2023 16:26 – 16:28 PIPEK Pavel 700,- Kč
15. 9. 2. 2023 16:28 – 16:30 POSPÍŠILOVÁ Daniela 3 650,- Kč
16. 9. 2. 2023 16:30 – 16:32 GRÁD Jaroslav 700,- Kč
17. 9. 2. 2023 16:32 – 16:34 MICHALEC Jaroslav 2 700,- Kč
18. 9. 2. 2023 16:34 – 16:36 VRÁNA Jaromír 3 300,- Kč
19. 9. 2. 2023 16:36 – 16:38 JURAŠ Josef 4 200,- Kč
20. 9. 2. 2023 16:38 – 16:40 MEDUNA Ladislav 2 200,- Kč
21. 9. 2. 2023 16:40 – 16:42 SMOLÍK Jiří 3 650,- Kč
22. 9. 2. 2023 16:42 – 16:44 HOLUB Jan 1 500,- Kč
23. 9. 2. 2023 16:44 – 16:46 ČEJKA Roman
ČEJKA Roman
ČEJKA Otto
700,- Kč
700,- Kč
700,- Kč
24. 9. 2. 2023 16:46 – 16:48 MACHALICKÝ Josef 2 200,- Kč
25. 9. 2. 2023 16:48– 16:50 VONDRÁČEK Zdeněk 3 650,- Kč
26. 9. 2. 2023 16:50 – 16:52 ILIZI Josef 2 200,- Kč
27. 9. 2. 2023 16:52 – 16:54 SZABO Petr
KOUDELKA Jiří
2 200,- Kč
2 700,- Kč
28. 9. 2. 2023 16:54 – 16:56 HRUBÝ Aleš 3 700,- Kč
29. 9. 2. 2023 16:56 – 16:58 ŠTEFEK Denis 1 900,- Kč
30. 9. 2. 2023 16:58 – 17:00 VAVŘINA František 700,- Kč
31. 9. 2. 2023 17:00 – 17:02 FLEKAL Radko 3 850,- Kč
32. 9. 2. 2023 17:02 – 17:04 VOHANKA Jan
VOHANKA Vojtěch
NEVOLE Michal
2 700,- Kč
650,- Kč
2700,- Kč
33. 9. 2. 2023 17:04 – 17:06 CHOLT Milan 700,- Kč
34. 9. 2. 2023 17:06 – 17:08 PAKHOVICH Andriy 4 200,- Kč
35 9. 2. 2023 17:08 – 17:10 VOLF Jiří 5 150,- Kč
36. 9. 2. 2023 17:10 – 17:12 PAKHOVICH Hanna 2 700,- Kč
37. 9. 2. 2023 17:12 – 17:14 CHARVÁT Josef
CHARVÁT Radek
3 650,- Kč
700,- Kč
38. 9. 2. 2023 17:14 – 17:16 MALIŇÁKOVÁ Olga 2 700,- Kč
39. 9. 2. 2023 17:16 – 17:18 RICHTER Petr
VLČEK Richard
BERGER Roman
700,- Kč
700,- Kč
700,- Kč
40. 9. 2. 2023 17:18 – 17:20 NOVOTNÝ Josef
NOVOTNÁ Vlastimila
700,- Kč
700,- Kč
41. 9. 2. 2023 17:20 – 17:22    
42. 9. 2. 2023 17:22 – 17:24   ,- Kč
43. 9. 2. 2023 17:24 – 17:26   ,- Kč
44. 9. 2. 2023 17:26 – 17:28   ,- Kč
45. 9. 2. 2023 17:28 – 17:30   ,- Kč
46. 9. 2. 2023 17:30 – 17:32   ,- Kč
47. 9. 2. 2023 17:32 – 17:34   ,- Kč
48. 9. 2. 2023 17:34 – 17:36   ,- Kč
49. 9. 2. 2023 17:36 – 17:38   ,- Kč
50. 9. 2. 2023 17:38 – 17:40   ,- Kč
51. 9. 2. 2023 17:40 – 17:42   ,- Kč
52. 9. 2. 2023 17:42 – 17:44   ,- Kč
53. 9. 2. 2023 17:44 – 17:46   ,- Kč
54. 9. 2. 2023 17:46 – 17:48   ,- Kč
55. 9. 2. 2023 17:48 – 17:50   ,- Kč
56. 9. 2. 2023 17:50 – 17:52   ,- Kč
57. 9. 2. 2023 17:52 – 17:54   ,- Kč
58. 9. 2. 2023 17:54 – 17:56   ,- Kč
59. 9. 2. 2023 17:56 – 17:58   ,- Kč
60. 9. 2. 2023 17:58 – 18:00   ,- Kč
61. 9. 2. 2023 18:00 – 18:02 CHALUPA Martin st.
CHALUPA Martin
700,- Kč
700,- Kč
62. 9. 2. 2023 18:02 – 18:04 ŠTAINER Josef st.
ŠTAINER Josef ml.
700,- Kč
700,- Kč
63. 9. 2. 2023 18:04 – 18:06   ,- Kč
64. 9. 2. 2023 18:06 – 18:08   ,- Kč
65. 9. 2. 2023 18:08 – 18:10   ,- Kč
66. 9. 2. 2023 18:10 – 18:12   ,- Kč
67. 9. 2. 2023 18:12 – 18:14   ,- Kč
68. 9. 2. 2023 18:14 – 18:16   ,- Kč
69. 9. 2. 2023 18:16 – 18:18   ,- Kč
70. 9. 2. 2023 18:18 – 18:20   ,- Kč