Novinky

Jarní výlovy 2023

Český rybářský svaz z.s., místní organizace Čáslav informuje své aktivní členy o jarních výlovech:

18-19. března – Podměstský, Čáslav

25. března – Homolka, Čáslav 

1. dubna – Jirsák, Čáslav

9. dubna – Zemánek, Čáslav.

Zahájení výlovu vždy v 7.00 hodin. Změna termínu vyhrazena, aktuální rozpis na www.rybaricaslav.cz.

Školení nových členů ČRS z. s., MO Čáslav

Školení nových členů do naší organizace se uskuteční dne 4. března 2023 v 09:00 hodin na Malé scéně Dusíkova Divadla v Čáslavi. Přihlášky zasílejte na – rybaricaslav@seznam.cz -.

Výbor ČRS z. s., MO Čáslav.

Členská schůze ČRS z. s., MO Čáslav

Pozvánka

 

na členskou schůzi ČRS z.s., MO Čáslav, která se koná

v sobotu dne 7. ledna 2023 od 9.00 hod.

v restauraci Česká Koruna v Čáslavi

 

Program členské schůze:

 

 1. Zahájení – uvítání přítomných a hostů                            

       – uctění památky zesnulých členů                                  Ing. Martin Borovský

 

 1. Volba mandátové, volební a návrhové komise,
  zapisovatele a ověřovatele zápisu                                Ing. Jiří Čejka

 

 1. Zpráva výboru o činnosti a hospodaření

        MO Čáslav                                                                           Ing. Martin Borovský

       Kontrola plnění usnesení                                                  Ing. Martin Borovský

        Zpráva hospodáře                                                             Jiří Pechar

        Rozpočet na rok 2023                                                       Ing. Martin Borovský

        Zpráva vedoucích rybářské mládeže                             Michal Vlach

 

 1. Plán akcí na rok 2023                                                    Ing. Jiří Čejka

 

 1. Zpráva o činnosti DK                                                     Mgr. Martin Zdeněk DiS.

 

 1. Přestávka

 

 1. Zpráva mandátové komise                                           předseda mandátové komise

 

 1.   Diskuse                                                                           Ing. Jiří Čejka

  

 1.   Schválení usnesení                                                       předseda návrhové komise

 

 1. Ukončení členské schůze                                             Ing. Martin Borovský

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Ing. Martin Borovský

                                                                                                                                                                                                  předseda MO       

Podzimní výlovy 2022

Český rybářský svaz z.s., místní organizace Čáslav informuje své aktivní členy o podzimních výlovech:

9. října – Světlík, Hološiny,

16. října – Schoř, Hološiny, 

22. října – Nový, Březí,

23. října – Rubínek, Tupadly,

29 – 30. října – Kořenný, Březí,

5. listopadu – Množil, Tupadly,

6. listopadu – Trubný, Čáslav.

 

Zahájení výlovu vždy v 7.00 hodin. Změna termínu vyhrazena, aktuální rozpis na www.rybaricaslav.cz.

Členská schůze místní organizace 2022 – volební

Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 5. března 2022 od 8.00 hod. v restauraci Česká koruna (naproti vlakovému nádraží) v Čáslavi. Na schůzi budou voleni členové Výboru a Dozorčí komise místní organizace na další čtyřleté období.

Účast všech členů místní organizace je vítána.

Úhyn ryb na Podměstském rybníce

V posledních dnech přibývá ohlasů na úhyn ryb na Podměstském rybníce. Tato skutečnost závisí zejména na současném počasí. Rybí obsádka je po zimním období, kdy nepřijímá potravu a žije z loňských tukových zásob, značně oslabená. Letošní jarní počasí, kdy se po krátkém výrazném oteplení opět na dlouhou dobu ochladilo rybám neprospívá. V letošním roce je abnormálně studený duben a chladné počasí následuje i v dnešních květnových dnech. Vzhledem k nízké teplotě vody, ryby ještě plně nepřijímají potravu v podobě přikrmování a přirozená potrava pro ně není dostačující. Ryby jsou náchylnější k onemocněním a jejich rekonvalescence je v závislosti na meteorologických podmínkách špatná a často vede k jejich úhynu. Uhynulé ryby sbíráme a likvidujeme každý den. Vzhledem k množství rybí obsádky v Podměstském rybníce se nejedná o hromadný úhyn a nic nenasvědčuje tomu, že došlo k otravě ryb. Odstraňování uhynulých ryb se budeme i nadále intenzivně věnovat, tak aby to co nejméně obtěžovalo obyvatele města Čáslavi. S avizovaným oteplením v příštím týdnu by se měla situace zlepšit a stav Podměstského rybníka by se měl vrátit do normálu. 

Ing. Martin Borovský
předseda ČRS MO Čáslav