Novinky

Rybářské závody na Podměstském rybníku

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA CHOVNÉM RYBNÍKU V SAMOTNÉM SRDCI MĚSTA ČÁSLAVI. 

Moc nás potěší vaše osobní účast, ale i ostatních členů Vašich organizací na těchto netradičních závodech, které se pyšní výborně zarybněným revírem (chovný rybník), ambicí profesionální organizace  a zajímavými cenami. 

Hlavní ceny jsou celosvazové povolenky a další hodnotné ceny. 

Více informací:

https://www.mrk.cz/kalendar.php?id=55917

Rybářské žebříčky, rybářské závody (rybarskezebricky.cz)

Rybářské závody v Čáslavi plakát

Výbor ČRS MO Čáslav

 

Jarní výlovy 2024

Český rybářský svaz z.s., místní organizace Čáslav informuje své aktivní členy o jarních výlovech:

29. března – Podměstský rybník – Čáslav, !!! ZMĚNA ZAČÁTEK VÝLOVU V 6.00 !!!

6. dubna  Homolka – Čáslav,

13. dubna – Jirsák – Čáslav,

14. dubna – Zemánek – Čáslav.

Zahájení výlovu vždy v 7.00 hodin. Změna termínu vyhrazena, aktuální rozpis na www.rybaricaslav.cz.

Členská schůze ČRS z. s., MO Čáslav

Pozvánka

na členskou schůzi ČRS z.s., MO Čáslav, která se koná

v sobotu dne 27. ledna 2024 od 9.00 hod.

v restauraci Česká Koruna v Čáslavi

 

Program členské schůze:

 

 1. Zahájení – uvítání přítomných a hostů                            

       – uctění památky zesnulých členů                                  Ing. Martin Borovský

 

 1. Volba mandátové, volební a návrhové komise,
  zapisovatele a ověřovatele zápisu                                Ing. Jiří Čejka

 

 1. Zpráva výboru o činnosti a hospodaření

        MO Čáslav                                                                           Ing. Martin Borovský

       Kontrola plnění usnesení                                                  Ing. Martin Borovský

        Zpráva hospodáře                                                             Jiří Pechar

        Rozpočet na rok 2024                                                      Ing. Martin Borovský

        Zpráva vedoucích rybářské mládeže                             Michal Vlach

 

 1. Plán akcí na rok 2024                                                    Ing. Jiří Čejka

 

 1. Zpráva o činnosti DK                                                     Mgr. Martin Zdeněk DiS.

 

 1. Přestávka

 

 1. Zpráva mandátové komise                                           předseda mandátové komise

 

 1.   Diskuse                                                                           Ing. Jiří Čejka

  

 1.   Schválení usnesení                                                       předseda návrhové komise

 

 1. Ukončení členské schůze                                             Ing. Martin Borovský                                                                                                                                                                                              

Členská schůze místní organizace 2022 – volební

Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 5. března 2022 od 8.00 hod. v restauraci Česká koruna (naproti vlakovému nádraží) v Čáslavi. Na schůzi budou voleni členové Výboru a Dozorčí komise místní organizace na další čtyřleté období.

Účast všech členů místní organizace je vítána.