Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Čáslav

Datum vzniku místní rybářské organizace souvisí se vznikem Československého svazu rybářů. Ten byl založen v roce 1957, jako vrcholný orgán všech rybářských spolků. Dne 19. ledna 1958  se uskutečnila ustanovující schůze Místní organizace Československého svazu rybářů Čáslav, které se zúčastnilo 36 členů. Místní organizace začala hospodařit na rybnících Zemánek, Bažantník a na říčce Klejnárce. Počet členů i obhospodařovaných vodních ploch rychle rostl.  

V současné době hospodaříme na deseti chovných rybnících o celkové ploše 20,4 hektarů a chovných vodních tocích o ploše cca 4 hektarů. Obhospodařujeme také sportovní rybářské revíry o výměře 33 hektarů. Počet členů naší organizace se stále mění, ale v průběhu posledních let se pohybuje okolo 600.

Naše organizace se dlouhodobě věnuje výchově mladých rybářů. Rybářský kroužek je rozdělen na dvě části – začínající a pokročilí. Celkem jej navštěvuje okolo 40 dětí. V průběhu roku se mladí rybáři zúčastňují rybářských závodů. Završením roční činnosti je pravidelně organizovaný rybářský tábor.

Výbor místní organizace

Předseda Ing. Martin BOROVSKÝ 
Místopředseda Mgr. Martin ŠLAIS Ph.D.
Jednatel Ing. Jiří ČEJKA 
Hospodář Jiří PECHAR 
Mládež Petr STIEBER 
Pokladník Josef JÍREK 
  Michal VLACH
  Jan DOBŘICKÝ  
  Jiří DUŠEK 
  Jiří ŠABATA
   
   
Dozorčí komise Mgr. Martin ZDENĚK DiS.
  Jaroslav LEBEDA
Jaroslav FOŘT

 

Legislativa

Stanovy Českého rybářského svazu, z. s.

Jednací řád Českého rybářského svazu, z. s.