Ve vodě nežijí jen Vodníci

Dne 23. června 2017 uspořádala naše organizace na Podměstském rybníce a Měděnici akci pro děti mateřských škol s názvem Ve vodě nežijí jen vodníci. Celkem se této akce zúčastnilo čtyřicet tři dětí, ze dvou mateřských škol. Jako první dorazily děti z čáslavské mateřské školky k Měděnici. Tam byla připravena čtyři stanoviště, na kterých děti poznávaly, co rybářství a rybolov obnáší. Prvním stanovištěm byla prezentace rybářského kroužku a znalostí, které by měl mít každý správný rybář. Na druhém stanovišti se seznámily s chovem ryb a vším, co předchází ulovení každé ryby. Další stanoviště se věnovalo ostatním živočichům a rostlinám okolo vod. Posledním stanovištěm, pro děti nejzajímavějším, byl rybolov. Stanoviště bylo dobře připraveno, a tak se povedlo každému dítku ulovit alespoň jednu rybičku. Nakonec bylo vyhlášení a předání upomínkových předmětů. Poté následoval přesun k Podměstskému rybníku. U Podměstského rybníku byla opět připravena všechna čtyři stanoviště. Tam dorazily děti z Mateřské školy v Církvicích.