Školení nových členů ČRS z. s., MO Čáslav

Školení nových členů do naší organizace se uskuteční dne 4. března 2023 v 09:00 hodin na Malé scéně Dusíkova Divadla v Čáslavi. Přihlášky zasílejte na – rybaricaslav@seznam.cz -.

Výbor ČRS z. s., MO Čáslav.

Členská schůze ČRS z. s., MO Čáslav

Pozvánka

 

na členskou schůzi ČRS z.s., MO Čáslav, která se koná

v sobotu dne 7. ledna 2023 od 9.00 hod.

v restauraci Česká Koruna v Čáslavi

 

Program členské schůze:

 

 1. Zahájení – uvítání přítomných a hostů                            

       – uctění památky zesnulých členů                                  Ing. Martin Borovský

 

 1. Volba mandátové, volební a návrhové komise,
  zapisovatele a ověřovatele zápisu                                Ing. Jiří Čejka

 

 1. Zpráva výboru o činnosti a hospodaření

        MO Čáslav                                                                           Ing. Martin Borovský

       Kontrola plnění usnesení                                                  Ing. Martin Borovský

        Zpráva hospodáře                                                             Jiří Pechar

        Rozpočet na rok 2023                                                       Ing. Martin Borovský

        Zpráva vedoucích rybářské mládeže                             Michal Vlach

 

 1. Plán akcí na rok 2023                                                    Ing. Jiří Čejka

 

 1. Zpráva o činnosti DK                                                     Mgr. Martin Zdeněk DiS.

 

 1. Přestávka

 

 1. Zpráva mandátové komise                                           předseda mandátové komise

 

 1.   Diskuse                                                                           Ing. Jiří Čejka

  

 1.   Schválení usnesení                                                       předseda návrhové komise

 

 1. Ukončení členské schůze                                             Ing. Martin Borovský

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Ing. Martin Borovský

                                                                                                                                                                                                  předseda MO