Rybářské závody na Podměstském rybníku

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA CHOVNÉM RYBNÍKU V SAMOTNÉM SRDCI MĚSTA ČÁSLAVI. 

Moc nás potěší vaše osobní účast, ale i ostatních členů Vašich organizací na těchto netradičních závodech, které se pyšní výborně zarybněným revírem (chovný rybník), ambicí profesionální organizace  a zajímavými cenami. 

Hlavní ceny jsou celosvazové povolenky a další hodnotné ceny. 

Více informací:

https://www.mrk.cz/kalendar.php?id=55917

Rybářské žebříčky, rybářské závody (rybarskezebricky.cz)

Rybářské závody v Čáslavi plakát

Výbor ČRS MO Čáslav

 

Jarní výlovy 2024

Český rybářský svaz z.s., místní organizace Čáslav informuje své aktivní členy o jarních výlovech:

29. března – Podměstský rybník – Čáslav, !!! ZMĚNA ZAČÁTEK VÝLOVU V 6.00 !!!

6. dubna  Homolka – Čáslav,

13. dubna – Jirsák – Čáslav,

14. dubna – Zemánek – Čáslav.

Zahájení výlovu vždy v 7.00 hodin. Změna termínu vyhrazena, aktuální rozpis na www.rybaricaslav.cz.

Členská schůze ČRS z. s., MO Čáslav

Pozvánka

na členskou schůzi ČRS z.s., MO Čáslav, která se koná

v sobotu dne 27. ledna 2024 od 9.00 hod.

v restauraci Česká Koruna v Čáslavi

 

Program členské schůze:

 

 1. Zahájení – uvítání přítomných a hostů                            

       – uctění památky zesnulých členů                                  Ing. Martin Borovský

 

 1. Volba mandátové, volební a návrhové komise,
  zapisovatele a ověřovatele zápisu                                Ing. Jiří Čejka

 

 1. Zpráva výboru o činnosti a hospodaření

        MO Čáslav                                                                           Ing. Martin Borovský

       Kontrola plnění usnesení                                                  Ing. Martin Borovský

        Zpráva hospodáře                                                             Jiří Pechar

        Rozpočet na rok 2024                                                      Ing. Martin Borovský

        Zpráva vedoucích rybářské mládeže                             Michal Vlach

 

 1. Plán akcí na rok 2024                                                    Ing. Jiří Čejka

 

 1. Zpráva o činnosti DK                                                     Mgr. Martin Zdeněk DiS.

 

 1. Přestávka

 

 1. Zpráva mandátové komise                                           předseda mandátové komise

 

 1.   Diskuse                                                                           Ing. Jiří Čejka

  

 1.   Schválení usnesení                                                       předseda návrhové komise

 

 1. Ukončení členské schůze                                             Ing. Martin Borovský                                                                                                                                                                                              

Členská schůze místní organizace 2022 – volební

Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 5. března 2022 od 8.00 hod. v restauraci Česká koruna (naproti vlakovému nádraží) v Čáslavi. Na schůzi budou voleni členové Výboru a Dozorčí komise místní organizace na další čtyřleté období.

Účast všech členů místní organizace je vítána.

Úhyn ryb na Podměstském rybníce

V posledních dnech přibývá ohlasů na úhyn ryb na Podměstském rybníce. Tato skutečnost závisí zejména na současném počasí. Rybí obsádka je po zimním období, kdy nepřijímá potravu a žije z loňských tukových zásob, značně oslabená. Letošní jarní počasí, kdy se po krátkém výrazném oteplení opět na dlouhou dobu ochladilo rybám neprospívá. V letošním roce je abnormálně studený duben a chladné počasí následuje i v dnešních květnových dnech. Vzhledem k nízké teplotě vody, ryby ještě plně nepřijímají potravu v podobě přikrmování a přirozená potrava pro ně není dostačující. Ryby jsou náchylnější k onemocněním a jejich rekonvalescence je v závislosti na meteorologických podmínkách špatná a často vede k jejich úhynu. Uhynulé ryby sbíráme a likvidujeme každý den. Vzhledem k množství rybí obsádky v Podměstském rybníce se nejedná o hromadný úhyn a nic nenasvědčuje tomu, že došlo k otravě ryb. Odstraňování uhynulých ryb se budeme i nadále intenzivně věnovat, tak aby to co nejméně obtěžovalo obyvatele města Čáslavi. S avizovaným oteplením v příštím týdnu by se měla situace zlepšit a stav Podměstského rybníka by se měl vrátit do normálu. 

Ing. Martin Borovský
předseda ČRS MO Čáslav

Květnové Rybářství: Největší úlovky čtenářů za rok 2020 a chirurg na rybách

Jak velké ryby se v loňském roce chytaly? V květnovém Rybářství přinášíme roční vyhodnocení soutěže Nejnejnej o nejdelší úlovky. Co má společného rybaření a špičková chirurgie, prozradí jeden z našich největších specialistů na operace páteří profesor Jan Štulík.

Soutěž Nejnejnej zažívá nový boom. Zatímco v roce 2018 přišlo 190 přihlášek, v loňském roce to bylo 337. V kategoriích amur bílý a tolstolobik naši čtenáři dokonce překonali historický rekord soutěže, která v letošním roce oslaví jubilejní 50. ročník. Zapojte se do něj svými úlovky i vy!

Květen je obyčejně měsícem, kterým startuje lov záhadných úhořů. Rybáři musí jen počkat, až začnou kvést akáty a hloh. Mějte proto oči na stopkách a než k tomu dojde, přečtěte si článek o úhořích od protřelého rybáře Milana Tychlera.

Dovedete si představit, že 14 let jezdíte na ryby a neulovíte ani jedinou? A přesto se rok co rok znovu vydáte k vodě? Chirurg Jan Štulík takovou zkušenost má, když jezdíval na slovenskou řeku Hron, kde se snažil vyzrát na hlavatky. V čem jsou si rybaření a chirurgie podobné, vysvětluje v rozhovoru.

Mladší čtenáři určitě ocení článek pro začínající rybáře, který se tentokrát podrobně zabývá tím, jak správně navázat háček. Nejmladší rybáři se v minulém čísle museli rozloučit se skřítkem Čeřínkem, ale na scénu přichází nová, věčně zvědavá kamarádka – vážka Anežka.

Na sto stránkách časopisu toho najdete samozřejmě mnohem víc. Předplatné Rybářství si můžete zařídit pod tímto odkazem (https://irybarstvi.cz/predplatne/).

Přeji Vám příjemné čtení!

Ondřej Cupal
Šéfredaktor Rybářství

Rybářský revír 411 206 Na Schořově – MO Čáslav

Revír tvoří rybníky:

Podleský v k.ú. Schořov, GPS souřadnice: 49°51’44.95″N, 15°22’45.30″E, rozloha 2,1 ha.

Prchal v k.ú. Zbudovice, GPS souřadnice: 49°50’27.60″N, 15°22’35.65″E, rozloha 1,2 ha.

Popov v k.ú. Březí u Šebestěnic, GPS souřadnice: 49°50’29.97″N, 15°22’32.41″E, rozloha 0,8 ha.

Od 1. dubna 2021 bude na revíru zahájen sportovní rybolov pro držitele krajských, celosvazových a celorepublikových mimopstruhových povolenek k lovu ryb. Na všech rybnících platí zákaz lovu ryb z výpustního zařízení. Malé vodní nádrže v okolí rybníka Podleský a přítoky všech rybníků nejsou součástí revíru. Rybář je povinen používat vezírek s kruhy a ulovenou rybu uchovat živou po dobu do ukončení lovu a odchodu od vody. Platí zde zákaz vjíždění motorovými vozidly (vyjma jednostopých) na hráze i břehy rybníků. U rybníka Podleský je k parkování vozidel určena parkovací plocha pod hrází rybníka. U rybníků Prchal a Popov je místo k parkování na příjezdových cestách avšak tak, aby zůstaly průjezdné.   

Informace Ministerstva zemědělství – výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215.

Výkon rybářského práva:  JARNÍ VÝLOVY RYBNÍKŮ

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.