Členská schůze ČRS z. s., MO Čáslav

Pozvánka

na členskou schůzi ČRS z.s., MO Čáslav, která se koná

v sobotu dne 27. ledna 2024 od 9.00 hod.

v restauraci Česká Koruna v Čáslavi

 

Program členské schůze:

 

 1. Zahájení – uvítání přítomných a hostů                            

       – uctění památky zesnulých členů                                  Ing. Martin Borovský

 

 1. Volba mandátové, volební a návrhové komise,
  zapisovatele a ověřovatele zápisu                                Ing. Jiří Čejka

 

 1. Zpráva výboru o činnosti a hospodaření

        MO Čáslav                                                                           Ing. Martin Borovský

       Kontrola plnění usnesení                                                  Ing. Martin Borovský

        Zpráva hospodáře                                                             Jiří Pechar

        Rozpočet na rok 2024                                                      Ing. Martin Borovský

        Zpráva vedoucích rybářské mládeže                             Michal Vlach

 

 1. Plán akcí na rok 2024                                                    Ing. Jiří Čejka

 

 1. Zpráva o činnosti DK                                                     Mgr. Martin Zdeněk DiS.

 

 1. Přestávka

 

 1. Zpráva mandátové komise                                           předseda mandátové komise

 

 1.   Diskuse                                                                           Ing. Jiří Čejka

  

 1.   Schválení usnesení                                                       předseda návrhové komise

 

 1. Ukončení členské schůze                                             Ing. Martin Borovský