Pozvánka na členskou schůzi

Český  rybářský svaz, z.s., Místní organizace Čáslav

Pozvánka na členskou schůzi, která se koná v sobotu dne 16. března 2019 od 8.30 hod. v restauraci Česká koruna v Čáslavi

Program členské schůze:
1. Zahájení – uvítání přítomných a hostů – uctění památky zesnulých členů
2. Volba mandátové, návrhové, volební komise, zapisovatele a ověřovatele
3. Zprávy o činnosti MO Čáslav
     zpráva výboru, kontrola plnění usnesení 2018
     zpráva hospodáře
     zpráva účetní a rozpočet na rok 2019
     zpráva vedoucích rybářské mládeže
4. Zpráva o činnosti DK
5. Zpráva mandátové komise
6. Přestávka
7. Plán akcí na rok 2019
8. Diskuse
9, Schválení usnesení
10. Ukončení členské schůze