Výlet do Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámek Ohrada a do ZOO Hluboká.

Čáslavští Kapříci vyrazili na dlouho očekávaný výlet za práci v loňském roce.
V pátek 27. dubna časně ráno se dětský rybářský kroužek  místní organizace Čáslav vypravil na výlet do Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámek Ohrada a do ZOO Hluboká. Čekalo je tam vřelé přijetí od zaměstnanců muzea, kteří jim připravili zajímavý program v expozicích. Protože Kapříci jsou nejvíce spjati hlavně s vodou, hlavním bodem programu byla sekce rybářství. U akvárií se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života u nás žijících ryb a díky exponátům v expozici zase na vlastní oči viděli, jak se vyvíjelo rybářství a chov ryb od dávných věků. A to nejenom na vodách stojatých, ale i na řekách a vodách tekoucích. Zjistily, jak se liší dnešní rybářství od toho v dřívějších dobách a které druhy díky lidem u nás už neuvidíme, nebo které jsou v ohrožení. Načerpali poznatky i o tom, jak můžeme přírodě pomoci a pokusit se odčinit to co jsme provedli třeba lososům. Program byl doplněn o drobné poznávací a vědomostní soutěže ze života ryb, živočichů a rostlin okolo vody. Pod lupou si mohli porovnat druhy šupin nebo osahat kůži máčky skvrnité. Tím ale prohlídka nekončila. Po svačině se děti s vedoucími přesunuly do expozice myslivosti. Tady bylo k vidění například sokolnictví, kynologie nebo exponáty vypreparovaných zvířat. O množství trofejí nemluvě.
Poslední expozicí, kterou jsme navštívili, byla výstava lesnictví, nazvaná Les pramenů. ..Zážitková lesnická expozice na Ohradě vypráví prostřednictvím průvodců, exponátů a uměleckých instalací o lesnictví. Vrací se do Čáslavští Kapříci vyrazili na dlouho očekávaný výlet za práci v loňském roce.
V pátek 27. dubna časně ráno se dětský rybářský kroužek  místní organizace Čáslav vypravil na výlet do Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámek Ohrada a do ZOO Hluboká. Čekalo je tam vřelé přijetí od zaměstnanců muzea, kteří jim připravili zajímavý program v expozicích. Protože Kapříci jsou nejvíce spjati hlavně s vodou, hlavním bodem programu byla sekce rybářství. U akvárií se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života u nás žijících ryb a díky exponátům v expozici zase na vlastní oči viděli, jak se vyvíjelo rybářství a chov ryb od dávných věků. A to nejenom na vodách stojatých, ale i na řekách a vodách tekoucích. Zjistily, jak se liší dnešní rybářství od toho v dřívějších dobách a které druhy díky lidem u nás už neuvidíme, nebo které jsou v ohrožení. Načerpali poznatky i o tom, jak můžeme přírodě pomoci a pokusit se odčinit to co jsme provedli třeba lososům. Program byl doplněn o drobné poznávací a vědomostní soutěže ze života ryb, živočichů a rostlin okolo vody. Pod lupou si mohli porovnat druhy šupin nebo osahat kůži máčky skvrnité. Tím ale prohlídka nekončila. Po svačině se děti s vedoucími přesunuly do expozice myslivosti. Tady bylo k vidění například sokolnictví, kynologie nebo exponáty vypreparovaných zvířat. O množství trofejí nemluvě.
Poslední expozicí, kterou jsme navštívili, byla výstava lesnictví, nazvaná Les pramenů. ..Zážitková lesnická expozice na Ohradě vypráví prostřednictvím průvodců, exponátů a uměleckých instalací o lesnictví. Vrací se do minulosti a zároveň zachycuje současnou krajinu a pro lesníky a lesy podstatný fenomén vody.(převzato z webu muzea.) Tady Kapříci viděli jak se pečuje o les od semínka, přes semenáčky ve školkách, až po těžbu dřeva. Shlédli i film o vorech a vorařích a dověděli se, že bez lesů to na světě prostě nemůže fungovat.
V celém muzeu si mohli vyzkoušet tématické interaktivní pomůcky. Poznávání druhů srsti zvířat, určování siluet dravců na obloze, určování druhů stromů podle kůry a dřeva a podobně. Ale to pořád ještě nebylo všechno. Po prohlídce muzea se celá výprava přesunula do Zoo, která se rozprostírá hned vedle zámku. Tady byly k vidění jak zvířata evropská, tak exotická. A zase ryby. Ty prostě Kapříky přitahují jako magnet. Ať v akváriích, nebo při krmení z lávky nad rybníkem. Bez povšimnutí však nezůstalo jediné z vystavených zvířat, plazů hmyzu či ptáků. Od mravenců, přes různé druhy vodních a mokřadních ptáků, až po medvědy či tygra. No a pak, teprve po prohlídce této malebné zahrady bylo na čase se vypravit směrem k domovu. Děti se nejenom dobře pobavily, ale odnesly si spoustu nových poznatků a určitě mají i zážitek na který budou dlouho vzpomínat. To platí i o nás dospělých, kteří jsme měli možnost s dětmi tuto výpravu podniknout.
Chci touto cestou poděkovat zaměstnancům muzea za příjemný program a laskavou trpělivost. Panu řidiči autobusu za to, že nás bezpečně dopravil tam i zpět. Ale hlavně SÚS ČRS a odboru mládeže, který nám umožnil tuto poučnou a zajímavou výpravu uskutečnit.
minulosti a zároveň zachycuje současnou krajinu a pro lesníky a lesy podstatný fenomén vody.(převzato z webu muzea.) Tady Kapříci viděli jak se pečuje o les od semínka, přes semenáčky ve školkách, až po těžbu dřeva. Shlédli i film o vorech a vorařích a dověděli se, že bez lesů to na světě prostě nemůže fungovat.
V celém muzeu si mohli vyzkoušet tématické interaktivní pomůcky. Poznávání druhů srsti zvířat, určování siluet dravců na obloze, určování druhů stromů podle kůry a dřeva a podobně. Ale to pořád ještě nebylo všechno. Po prohlídce muzea se celá výprava přesunula do Zoo, která se rozprostírá hned vedle zámku. Tady byly k vidění jak zvířata evropská, tak exotická. A zase ryby. Ty prostě Kapříky přitahují jako magnet. Ať v akváriích, nebo při krmení z lávky nad rybníkem. Bez povšimnutí však nezůstalo jediné z vystavených zvířat, plazů hmyzu či ptáků. Od mravenců, přes různé druhy vodních a mokřadních ptáků, až po medvědy či tygra. No a pak, teprve po prohlídce této malebné zahrady bylo na čase se vypravit směrem k domovu. Děti se nejenom dobře pobavily, ale odnesly si spoustu nových poznatků a určitě mají i zážitek na který budou dlouho vzpomínat. To platí i o nás dospělých, kteří jsme měli možnost s dětmi tuto výpravu podniknout.
Chci touto cestou poděkovat zaměstnancům muzea za příjemný program a laskavou trpělivost. Panu řidiči autobusu za to, že nás bezpečně dopravil tam i zpět. Ale hlavně SÚS ČRS a odboru mládeže, který nám umožnil tuto poučnou a zajímavou výpravu uskutečnit.